fbpx

 

Trzynasta emerytura

Żaden emeryt ani rencista nie nie jest zbyt bogaty kazdy z nas o tym wie. Tym bardziej ucieszyła wiadmość ,że nasz polski rząd wypłaci jednorazowe świadczenie. Jest to spełnienie obietnicy zapowiedzianej na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się 23 lutego 2019r.

Świadczenie będzie przysługiwało:

  1. osobom uprawnionym do emerytur i rent w systemie powszechnym,
  2. emerytur i rent rolników
  3. emerytur służb mundurowych
  4. emerytur pomostowych,
  5. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
  6. rent socjalnych,
  7. nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  8. rodzicielskich świadczeń uzupełniających (roboczo nazywanych „Mama plus”)
  9. rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Świadczenie wyniesie 1100 zł brutto (od 1 marca 2019 r. tyle wynosi najniższa emerytura) . Zostanie od niego odliczony podatek dochodowy od osób fizycznych i składka na ubezpieczenie zdrowotne dlatego też kwota netto wyniesie ok. 888,25 zł netto. Będzie ono wypłacane z urzędu (co oznacza ,że nie trzeba składać żadnych wniosków.)

Kwota ta nie będzie wliczana zie wliczana do dochodu m.in. przy ubieganiu się o ulgę rehabilitacyjną, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, zasiłek z pomocy społecznej, alimenty czy świadczenie wychowawcze (500+). Będzie ono wolne od potrąceń i egzekucji.

Jednorazowe świadczenie pieniężne trafi do ponad 9,8 mln świadczeniobiorców.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM

 

 

Close Menu