fbpx

Getin Noble Bank -Raport okresowy co raz bliżej

Wszyscy z lekką nerwowością czekają na raport okresowy Getin Noble Banku. Raport ten będzie bardzo ważny dla akcjonariuszy. Getin Bank poinformował ,że zmienia dzien publikacji  z dnia 29 na 28 listopada. Nie ma w tym nic dziwnego po ostatnim zamieszaniu. Jednak Idea Bank przesunął swój raport z 20 na 28 listopada. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt , że oba te banki należą do Leszka Czarneckiego.Moim zdaniem nie ma co gdybać. Musimy poczekać spojnie do dnia publikacji wyników. Trzeba również pamiętać ,że lokaty Getin i Ide Banku objęte sa GFB do 100tyś euro:)

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 29 listopada 2018 r. na dzień 28 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Dodaj komentarz

Close Menu