fbpx

LEASING🏍🚛🚔🚜🚚🚓

Lesing na samochód
lesing

 

LEASING

Czym jest właściwie leasing ?

Większości z nas kojarzy się z zakupem samochodu ,sprzętu mechanicznego lub nieruchomości. Jednak musimy zdawać sobie sprawę ,że tak naprawdę mamy wiele rodzajów leasingu.

Jakie mamy rodzaje leasingu ?

W funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej istnieje:

⎯ leasing bezpośredni — producent zawiera umowę leasingu bezpośrednio z użytkownikiem

–  leasing pośredni — w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony.

Druga forma leasingu z natury rzeczy jest droższa dla przyszłego użytkownika, który musi pokryć koszty funkcjonowania i określony zysk pośrednika. 

Z punktu widzenia zobowiązań wynikających z umowy  wyróżnia się leasing:

 ⎯ operacyjny (bieżący);

 ⎯ finansowy (kapitałowy)

Korzyści z leasingu

Gdy chcemy rozwinąć swoją firmę , wdrożyć nowe technologie, zakupić nowy sprzęt ale nie chcemy angażować własnego kapitału dobrym rozwiązaniem będzie leasing. Banki i firmy finansowe są bardziej skłonne do udzielania leasingu. Udzielają elastyczne warunki finansowania (m.in. krócej trwa badanie zdolności kredytowej). Nie zamrażamy własnych środków w związku z zakupem dóbr trwałych, a jedynie płacimy ratę leasingową. Możemy lepiej zarządzać kapitałem obrotowym, przeznaczając go na działania wspierające rozwój przedsiębiorstwa. Kolejnym plusem jest naliczanie  niższej podstawy  podatku dochodowego ponieważ opłaty leasingowe włączamy w koszty bieżące lub amortyzację. Gdy zainwestujemy w sprzęt czy maszyny w razie niepowodzenia nie musimy martwić się o ich sprzedaż.

Minusy Leasingu

Minusem leasingu jest fakt iż dopóki nie spłacimy wszystkich rat i opłaty końcowej to dana rzecz leasingu nie należy do nas, a do firmy leasingowej. Kolejnym minusem jest fakt iż przez cały czas trwania leasingu ponosimy wszelkie koszty naprawy lub powstałej szkody. W razie zniszczenia lub utraty przedmiotu sytuacja ta nie zwalnia nas z płacenia rat aż do końca umowy. Gdy tylko zaczniemy zalegać z płatnościami lub wystąpią jakiekolwiek inne problemy związane z warunkami leasingu leasingodawca może zerwać porozumienie i w trybie natychmiastowym zażądać zwrotu dobra czy nawet nałożyć na nas sankcje.

Biorąc przedmiot w leasing warto też sprawdzić wiarygodność leasingodawcy ponieważ przedmiot który weźmiemy w leasing nadal będzie należał do leasingodawcy a w razie jego problemów finansowych rzecz może zostać nam odebrany na poczet zobowiązań.

LEASING NA SAMOCHÓD

To najbardziej popularna forma finansowania samochodów przez przedsiębiorców. Po pierwsze dlatego, że jest to podstawowe narzędzie pracy większości firm. Po drugie, jest to korzystna forma finansowania pod względem podatkowym. Masz możliwość wliczenia raty leasingowej czy odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodu.

Zanim podpiszesz umowę leasingową Zanim podpiszesz umowę leasingu z wybraną przez siebie firmą, bardzo dokładnie zapoznaj się z jej zapisami. Zwróć uwagę min na: wysokość raty, opłaty, warunki wykupu, warunki ubezpieczenia.

 

Dodaj komentarz

Close Menu